Waarom biologisch

Onze eetgewoonten en de manier waarop we voedsel verbouwen kan een enorm verschil maken voor de toekomst van onze planeet. We weten dat we een positieve impact op de planeet kunnen hebben door de manier waarop voedsel wordt verbouwd en geproduceerd. Daarom is biologisch eten bij DO IT ORGANIC al meer dan 30 jaar onze standaard.

Wat is biologische voeding?

Biologische voeding is voedsel dat wordt verbouwd zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, genetische modificatie en met gewasrotatie ter ondersteuning van de biodiversiteit. Biologische boeren streven naar een natuurlijk evenwicht tussen planten en dieren om mislukte oogsten te voorkomen. Een gezonde populatie wilde dieren kan ziekten helpen voorkomen. Door planten op natuurlijke wijze te voeden en aan vruchtwisseling te doen, behoudt de bodem zijn hoge vruchtbaarheid. In plaats van een plant genetisch te veranderen (GMO), lost biologische landbouw het probleem bij de wortel op door ziekten te voorkomen. 

Door landbouwpraktijken te gebruiken die het hele voedselsysteem ten goede komen, inclusief mensen, dieren en planten, zijn ze in staat om biologische ingrediënten van hoge kwaliteit te produceren. Maar om iets echt biologisch te laten zijn, moet het voldoen aan een aantal strenge normen die zijn opgesteld door de EU.

Biologische landbouw 

Wist u dat de bodem een belangrijk instrument is in de strijd tegen klimaatverandering. Er is meer CO2 opgeslagen in onze bodem dan in alle planten en bomen ter wereld. Gezondere bodems slaan meer CO2 op. En bij biologische landbouw draait alles om een gezonde bodem.

Biologische landbouw is gebaseerd op vier principes: gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg. Landbouw heeft een grote impact op het milieu, aangezien het bijna 40 procent van het wereldwijde landoppervlak beslaat. Biologische landbouw gaat over gezonde grond, maar ook over vruchtwisseling, landbewerking zonder ploegen, het bevorderen van biodiversiteit en nog veel meer. 

Biologisch gaat dus niet alleen over voedsel. Het gaat over leven in harmonie met de natuur. En de planeet gezond houden. Daarom zetten wij ons in om 100% biologische voeding de standaard te maken!

Onze toewijding aan biologische boeren en producenten komt het best tot uitdrukking in de langetermijnrelaties met onze partners in de landbouw. Onze partners variëren van bedrijven die rijstboeren in India verenigen en hen steunen via sociaal-economische projecten tot een Blocrice samenwerking met RVO. Allemaal mooie verhalen van mensen en bedrijven met dezelfde drive om biologisch de standaard te maken en de wereld een beetje beter te maken.

Farm to fork 

De Europese Commissie heeft een strategisch plan gepubliceerd om een duurzaam voedselsysteem te versnellen. Dit plan is onderdeel van de ‘’European Green Deal’’ (doel: netto nul uitstoot van broeikasgassen bereiken in 2050) en heet ‘From farm to fork’. De F2F-strategie heeft als doel het voedselsysteem van de EU eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De strategie omvat ambitieuze en concrete doelstellingen voor pesticiden, meststoffen en antimicrobiële stoffen. De F2F-doelstelling is vastgesteld op 25% van de landbouwgrond in de EU biologisch te bewerken in 2030. 

Lees meer over dit plan.

Biologische normen

De normen en eisen voor biologisch voedsel verschillen per land en per certificering. Biologisch verwijst naar de manier waarop producten zijn verbouwd. Om legaal biologisch gecertificeerd te worden, moet het voedsel minstens 95% biologisch zijn. Een onafhankelijke organisatie controleert de biologische producten minstens één keer per jaar. DO IT ORGANIC voldoet aan veel biologische certificeringen, waaronder SKAL, USDA, Demeter, FairTrade IBD.

 

Kies je taal